DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
Osobní Asistence a Divadlo

                                                                                                                  

 

Osobní asistence

(1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně,

c) pomoc při zajištění stravy,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

 

Dohoda o poskytování péče 

Osoba, využívající asistenci:

.................................................

a osoba asistující:

Jan Beránek, Babice 

se dohodli na poskytování péče:

 

(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

    1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

    2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

    3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

    4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:

    1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

    2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy: pomoc při přípravě jídla a pití,

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

    1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,

    2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

    1. pomoc a podpora rodině v péči,

    2. pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

    3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

    1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

    2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

         (2) Maximální výše úhrady za poskytování osobní asistence činí 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů a náklady na úkony nutné k zajištění služby.

 

Babice 

 .....................................

 Jan Beránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            Divadlo

Choceradské divadlo od přelomu tisíciletí

Na přelomu tisíciletí přišel k našemu divadelnímu souboru Jan Beránek a obohatil naše představení o živý hudební doprovod. Vytváří aranže písní i scénickou hudbu, která doplňuje atmosféru jednotlivých scén. Od roku 2008 spolupracuje s Martinem Krejcárkem, který skládá písně k některým hrám, kde nejsou hudební podklady dostupné. Stalo se už téměř zvykem, že po představení hrává k volné zábavě.

 

Jan Beránek přišel do souboru v roce 2001.
Na jevišti ho nehledejte. Vždy sedí pod jevištěm a jeho doménou je hudba, kterou jste slyšeli v těchto hrách.
                                                
                                                                                    
                                                                                    
                                                  2020 Nejkrásnější válka
                                                                                   2019 Vodník Apajuna
                                                  2018 Čertův švagr
                                                  2017 Slaměný klobouk
                                                  2016 Mistr ostrého meče
                                                   2015 - Ženský boj
                                                   2014     Poprask na laguně
                                                   2013       Hastrmancká komedyje
2012
Naši furianti
2010
Lucerna
2009
Růže z Argentiny
2008
Slovanské nebe
2007
Dalskabáty hříšná ves
2006
Divotvorný hrnec
2005
Doktor Faust
2004
Nejkrásnější válka
2003
Tři mušketýři po třiceti letech
2002
Strakonický dudák
2001
Jak šel čas
 

ONDŘEJOVSKÉ OCHOTNICKÉ DIVADLO OD LET OSMDESÁTÝCH MINULÉHO STOLETÍ

Od roku 1981 začala série her Voskovce a Wericha s hudbou J.Ježka. Postupně to byla představení Nebe na zemi, Kat a blázen, Robin zbojník a Golem. Všechna představení režíroval Petr Tomášek (z hvězdárny), hudbu měl na starosti Míla Řezba a jeho muzikanti postupně J. Matějček, J. Tvrdík, J. Kratina, J. Beránek a P. Řezba. Vynikající byly forbiny Petra Tomáška s Michalem. Svobodou, ve kterych si dovolili tolik politickych narážek, že v té době bylo až s podivem, že to nikdo neoznámil a nebyly z toho nepříjemnosti. V představení jsme mohli vidět tradiční, ale hlavně také nové tváře. Byli to především ti dva, které jsem už jmenovala, dále D. Horáková, G. Chadzitaskos, M. Kleczková, L.Koucká, oba Šaldové, L. Padevět , J. Šebl, L. Müller, Z. Andělová , K. Rečková, J. Matys, J Ptáček, K. Pivo. Bylo to něco nového a herci, muzikanti i všichni ostatní, co se na přípravě podíleli, sklidili velké ovace. Mezi tuto sérii se vtiskla jen Machiavelliho Mandragora v režii J. Svobody.

Myslím, že kdo viděl, nezapomněl na velkolepé představení pod širym nebem Tylovu Fidlovacku. Je to další vyznamný počin zdejších ochotníků. Pod vedením J. Svobodové se na ondřejovském náměstí, před krásnym domečkem č 15, předvedlo 43 herců a zpěváků, plus velký sbor. Hudební nastudování měli na starosti M. Řezba, J. Kratina a E. Beránková. Tance nacvičila A. Sehnalová (Chytrová), starého houslistu a zpěváka si střihl J. Matějček, uplatnila se vlastně celá stará i nová herecká garnitura. Za všechny alespoň jmenuji J. a J. Svobodovy, P. Vodrhánka, M. Padevětovou, L. Kouckou, F. Kubizňákovou, L. Müllera, manžele Horákovy, J. Šebla, J. Böhma, J. Pekara, H. Beránkovou, M. Kratinovou, F. Havránka, P. Teplického, M. Macháčka, D. Schückovou, D. Böhmovou, A. Futčíka, M. Šebla, L. Böhma, H. Švandovou, V.Vilhelmovou... Tentokrát se na dobrém ozvučení ve velkém podílela i technika a předem připravené pomocné nahrávky. Postaveno bylo i stupňové hlediště, počasí se vydařilo a dojmy zůstaly báječné. Snad ani nemusím připomínat technickou spolupráci P. Řezby a masky paní M. Řezbové a H. Švaříčkové.

Jak už byli všichni rozjetí, připravili pro příští rok další památné nastudování hry byl to Brdečkův téměř světoznámy Limonádový Joe osmkrát opakované velmi úspěšné představení, které se hrálo v Úvalech, Choceradech i v Praze na Ořechovce. V titulní úloze se blýskl Petr Vodrhánek, Horáce bravurně zvládl L. Müller, Winifred Zdena Andělová, Tornádo Lou D. Horáková a abe Honesty byl vyborny J. Svoboda. Zejména Petr Vodrhánek byl pro roli Joea jako stvořeny, nezadali si ani F. Šalda jako Grimpo a J. Böhm coby Doug.

Po tomto fantastickém úspěchu následovala ještě představení Princezna Mordulína, Osm žen v režii J. Svobodové (hrály D. Horáková, Z. Andělová, H. Páleníková, A. Janoušková, J. Svobodová, M. Pekarová, H. Pekarová, M. Řezbová), Gogolova Ženitba a Podskalského Žena v trysku století s vynikající Emilkou Tesaříkovou.

Z jiného soudku bylo představení Clovek z pudy J. Suchého v režii J. Böhma, ve které si titulní roli zahrál L. Müller. Opět fantastický byl hudební doprovod M. Řezby, M. Pokorného, J. Matějčka. J. Beránka a P. Řezby, ve vedlejších rolích jsme viděli P. Vodrhánka, H. Páleníkovou, Martinu Řezbovou, P. Tomáška,J. Rečka, F. Šaldu, J. Kvapila a L. Padevěta. Dalším úspěšnym představením, byla Nejkrásnější válka v režii L. Müllera, vypravu připravil J. Zeman, hudbu opět zajistili M. Řezba, J. Matějček, J. Beránek. Posledním nově nastudovanym představením se pak stala v roce 1987 Kytice J. Suchého.

Limonádovy Joe byl vlastně labutí písní tradičních ochotníků, protože jeho trojím uvedením v roce 1991 v obecním domě prakticky skončila jejich éra. (Ani nevím, jestli jsem se zmínila, že kromě těch v plenéru byla všechna ostatní představení provedena v sokolovně)

Nakonec připomenu ještě dvě důležité osoby nápovědky H. Švaříčkovou a T. Teplickou (Zemanovou).

Také je nutné nezapomenout, že k příležitosti oslavy 250. vyročí potvrzení výsad městečka Ondřejova nastudovala úspěšné představení Tady žijí poctiví lidé paní učitelka Eva Beránková. Se školními dětmi (i s dospělymi) pracovala v dramatickém směru velmi intenzivně, takže úspěšně předvedli Ladovy Bubáky a hastrmany, Nepilovu Polní žínku Evelínku, Čapkovu Pohádu doktorskou, milé Vánocní hry, představení při vyročích školy. Určitě se to do dětských dušiček vyrazně zapsalo, protože paní učitelka si nevybírala jen lepší herce, ale pracovala ve třídě se všemi žáky, takže mnozí tak patrně zažili svůj jediny životní herecky úspěch a jiní přestoupili do vyšší kategorie a zahráli si třeba s ondřejovskymi ochotníky.  Stopa Evy Beránkové mezi ondřejovskymi divadelníky není zanedbatelná.

Jarka Kozáková

 

 

 

 

 

 

 

 

www.hudba beranek.cz  www.jan beranek.cz

 asistent sociální péče

Tvorba webových stránek na PageRide.com  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek